top of page

VZW transitie ZuidtrAnt

Waarom?

VZW transitie ZuidtrAnt realiseert projecten met een maatschappelijke meerwaarde rond klimaat, energie en circulaire thema's, Investeringsprojecten worden door de coöperatie gedragen. Onderzoeksprojecten, projecten rond circulaire economie, educatieve projecten, ...., worden door de VZW uitgevoerd.

Bekijk de website www.vzwtransitiezuidtrant.be voor alle info over de activiteiten en werking van de VZW. 

Repair café 

Sinds 2012 organiseren de transitiebewegingen van de zuidrand diverse repair café's in samenwerking met de gemeentebesturen. Elektro, fietsen, kleding, ... onze vrijwilligers herstellen samen met jou en helpen de afvalberg te verkleinen. https://www.facebook.com/RepaircafeZuidrand/

Sinds 2016 overkoepelt de VZW deze repaircafé's. ​ 

Project Zon in de Tank - CPT (clean power for transport)

De Vlaamse Overheid wil ook klimaatrobuuste mobiliteit ondersteunen. Daarom lanceren zij subsdiecalls waar bedrijven/organisaties op kunnen intekenen. Met het project "zon in de tank" willen we door middel van zonnedaken, een optimale energieopslag in zoutbatterijen en een smart grid oplossing via laadpalen en auto-accu's zorgen voor een stabiele energielevering en- opslag. De zonnedaken, welke gerealiseerd gaan worden op (semi-) publieke gebouwen, bedrijfsgebouwen en woningen, vormen de energiebron en dragen bij aan lokale energie neutrale oplossingen. Er zal gebruik worden gemaakt van zoutbatterijen, gekoppeld aan de zonnedaken en bi-directionele laadpalen. Deze zullen ervoor zorgen dat de opgewekte elektriciteit zowel voor mobiliteit (de auto) als voor de bebouwde omgeving (woningen, kantoren, scholen e.d.) beschikbaar is. De zoutbatterij zorgt voor de piekopslag van de opgewekte energie. Een slimme software, gekoppeld aan de laadpalen en zoutbatterij,  kiest voor de optimale levering van deze piekenergie.  De gebruikers van deze piekenergie kunnen de deelwagens of de gebouwen zijn (op momenten van veel verbruik of te weinig zonnestroom). Door intelligente software in wagens en laadpalen kunnen we ook monitoren wanneer de wagens gebruikt zullen worden en de autobatterij voldoende capaciteit moet hebben.

off grid café.JPG

Inspiratieavonden

Elke jaar organiseert ZuidtrAnt vzw een Inspiratieavond. Dit zijn thema avonden die dieper ingaan op één van de aspecten van klimaatverandering. Iedereen is welkom om bij te leren, inzichten te delen en om goede ideeën op te doen. Onze laatste inspiratieavond ging over de impact van onze voeding, met Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, als expert om ons meer te vertellen.

bottom of page