top of page

VZW transitie ZuidtrAnt

Waarom?

VZW transitie ZuidtrAnt realiseert projecten met een maatschappelijke meerwaarde rond klimaat, energie en circulaire thema's, Investeringsprojecten worden door de coöperatie gedragen. Onderzoeksprojecten, projecten rond circulaire economie, educatieve projecten, ...., worden door de VZW uitgevoerd.

Bekijk de website www.vzwtransitiezuidtrant.be voor alle info over de activiteiten en werking van de VZW. 

1. Repair café 

Sinds 2012 organiseren de transitiebewegingen van de zuidrand diverse repair café's in samenwerking met de gemeentebesturen. Elektro, fietsen, kleding, ... onze vrijwilligers herstellen samen met jou en helpen de afvalberg te verkleinen. https://www.facebook.com/RepaircafeZuidrand/

Sinds 2016 overkoepelt de VZW deze repaircafé's. ​ 

2. Inspiratieavond: Etisch bankieren

Elke jaar organiseert ZuidtrAnt vzw een Inspiratieavond. Dit zijn thema avonden die dieper ingaan op één van de aspecten van klimaatverandering. Iedereen is welkom om bij te leren, inzichten te delen en om goede ideeën op te doen. Onze laatste inspiratieavond ging over de impact van onze voeding, met Hans Bruyninckx, directeur van het Europees Milieuagentschap, als expert om ons meer te vertellen.

bottom of page