top of page

H2 coop storage project

h2cs-logo.jpg

WAT IS HET?

Dankzij de financiering van  Smart Energy Systems ERA-Net (MICall19), kan ZuidtrAnt participeren aan het project H2 Coop Storage. Dit onderzoeksproject legt de focus op de ontwikkeling van tools die de inzet en het beheer van een energiegemeenschap voor hernieuwbare energie met hybride opslag mogelijk maken. Hybride opslag van hernieuwbare energie in zowel stationaire batterijen, als in seizoensopslag van waterstof (H2). 

Concreet zal het project zich richten op de veiligheidsaspecten en normen die moeten worden toegepast bij het gebruik van waterstof (H2) op plaatsen in woongebied. De opslag van H2 krijgt hierbij extra aandacht. 

Meer specifiek beoogt het project allerlei risicoanalyses uit te voeren , zowel bij het ontwerp van apparatuur, beveiligings-en monitoringssystemen. Het beoogt de kenniskloof over de veiligheid van gasvormige en vloeibare H2 voor toepassingen zoals transport en opslag via schepen en pijpleidingen te verkleinen.

Met de steun van : 

Combinatielogo_VLAIO.jpg
bottom of page