top of page

8 jaar ZuidtrAnt: ons verhaal

ZuidtrAnt als energiecoöperatie

ZuidtrAnt cvba-so is een energiecoöperatie, een initiatief van burgers die middelen bij elkaar brengen voor duurzame energieprojecten. Het gaat om energiebesparende projecten en investeringsprojecten rond hernieuwbare energie. Dit in en rondom Antwerpen.

 

We spelen een actieve rol in de transitie van de fossiele naar de koolstofarme maatschappij. We richten ons op lokale projecten, zetten in op energieonafhankelijkheid en laten iedereen genieten van hernieuwbare energie, ook wie de omschakeling niet kan betalen.

 

Onze projecten kan je hier bekijken.

 

Je kan coöperant worden van ZuidtrAnt door een aandeel te kopen hier. Elk aandeel kost 100 euro. Elke aandeelhouder krijgt 1 stem, ongeacht het aantal aandelen. Zo beslissen we samen en eerlijk over onze toekomst.

Onze aandeelhouders krijgen een dividend uitgekeerd als er winst wordt gemaakt. Verder is ZuidtrAnt een coöperatie met een sociaal oogmerk. Dat betekent dat we een deel van onze winst investeren in een maatschappelijk doel dat wordt gekozen op de jaarlijkse algemene vergadering.

ZuidtrAnt staat helemaal achter de ICA definitie van een coöperatie: “Een coöperatie is een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale of culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren."

De 7 ICA-principes lees je hier.

Van vrijwilligers tot professionele coöperatie

Onze coöperatie is geïnitieerd door burgers uit verschillende transitiegroepen uit de zuidrand van Antwerpen. Repaircafé's, energie-infoavonden en het klimaatevent in Lier brachten in 2013 een groep gelijkgestemden samen die besloten echt iets te gaan doen!  ZuidtrAnt cvba-so werd opgericht door: Arnold Van Hove, Vicente Serra Sirerol, Myriam Wouters, Tom Vissers, Koen Hardy, Pieter Dresselaers, Sophie Loots, Joos Vermeersch en Walter Nuyts.

Momenteel is ons kernteam van vrijwilligers verder uitgebreid en hebben we 8 betaalde werkkrachten. Ook ons werkgebied is uitbereid naar de volledige stad Antwerpen en alle omliggende gebieden.

​​​

bottom of page