ZuidtrAnt

© 2019 by Dienstenwaaier. Proudly created with Wix.com

Onze Projecten

Energiezuinig op school: jong geleerd is oud gedaan
Zonnedaken: Investering die je energie geeft
DeeldeZon: Delen voor een duurzame toekomst
RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties
BENOvatiecoach - samen renoveren met de burenpremie
Show More
 
 
 
 
 

Energiezuinig op school: jong geleerd is oud gedaan

Met het project Energiezuinig op school meet ZuidtrAnt hoeveel een basisschool verbruikt en helpen we het verbruik verminderen. Er wordt een permanente meetopstelling geplaatst voor gas, water en elektriciteit. ZuidtrAnt geeft een doorlichting met aanbevelingen voor energiebesparing en voorziet een educatief aanbod voor de kinderen van het derde tot en met het zesde leerjaar.

Energiezuinig op school liep reeds bij de Zeppelin in Mortsel, bij OLFA in Edegem en in de Rodenbachschool in Hove.

Interesse om energie te besparen op jouw school? Contacteer ons via school@zuidtrant.be

Scholen zijn grote energieverbruikers en hebben vaak plaats voor een zonnedak. Helaas ontbreekt soms het nodige investeringskapitaal. Ongeveer 1500 scholen in Vlaanderen en Brussel komen in aanmerking om mee te doen met het project Klimaatscholen 2050 door een raamovereenkomst voor scholen van het katholiek onderwijs in Vlaanderen.
Samen beschikken zij over een enorm energie-potentieel!

ZuidtrAnt werkt voor Klimaatscholen 2050 samen met 5 andere lokale energiecoöperaties: Beauvent, Ecopower, Energent, Pajopower en Stroomvloed. Met onze coöperanten staan we in voor de investering in de zonnepanelen. ZuidtrAnt zorgt ook voor de exploitatie, het onderhoud en de technische opvolging van de installatie.

Aangezien er geen investeringen zijn voor de school, kan de school vanaf dag één zonder zorgen genieten van zonnestroom tegen een zeer voordelig tarief met een lagere energiefactuur tot gevolg.

Klimaatscholen 2050 gaat verder dan het plaatsen van zonnedaken, ook energiemonitoring en energiebesparing zijn belangrijk pijlers van het project.

Kijk hoe het werkt: https://youtu.be/6rKYJulpgI4

Wil jouw school ook een Klimaatschool zijn? Lees er alles over op www.klimaatscholen2050.be.

Emailadres: school@zuidtrant.be

Investeren in zonne-energie is een duurzame investering. ZuidtrAnt gaat op zoek naar grote daken van gebouwen van grootverbruikers voor wie de investeringskost te hoog ligt. De coöperanten van ZuidtrAnt investeren in een zonnedak. De grootverbruiker neemt de geproduceerde stroom af. Met het bespaarde geld kunnen andere duurzame projecten worden opgezet en kan een dividend aan de coöperanten worden uitbetaald. Een win-win voor het klimaat, de verbruikers en de coöperanten die in ZuidtrAnt investeren!

ZuidtrAnt investeerde al in verschillende zonnedaken en verkent volop andere mogelijkheden.

Ken jij een grootverbruiker die interesse heeft in een zonnedak? Laat het ons weten via zon@zuidtrant.be!

DeeldeZon: Delen voor een duurzame toekomst

ZuidtrAnt werkt mee aan het Interreg project DeeldeZon onder leiding van Zonnova. DeeldeZon staat

voor delen voor een duurzame toekomst. DeeldeZon combineert zonnedaken, slimme laadpalen,

elektrische deelauto’s en elektrische fietsen om zo bij te dragen aan de realisatie van energieneutrale

wijken en buurten in Vlaanderen en Zuid-Nederland.

ZuidtrAnt investeert in zonnedaken en installeert zonnepanelen op daken van publieke gebouwen,

bedrijven en woningen in de zuidrand van Antwerpen. We mikken vooral op gebouwen in woonkernen

die vlot bereikbaar zijn en voorzien van parkeermogelijkheden voor deelauto’s.

Slimme laadpalen zorgen voor een stabiele energielevering en energieopslag. ZuidtrAnt werkt hiervoor samen met ParknCharge, Partago, Enervalis en Greenville. Aangepaste software zorgt voor de belasting van de slimme laadpalen en voor het reserveren en gebruiken van de auto's. Partago beheert de deelauto’s.

Er wordt ook een elektrisch deelfietsensysteem opgezet. Kleine mobiliteitshubs maken het mogelijk om te  ​

kiezen tussen een deelauto of deelfiets. Dit kunnen we realiseren door de co- financiering van

de provincie Antwerpen. 

Met DeeldeZon streven we naar de realisatie van 80 zonnedaken, 120 slimme laadpalen, 150 elektrische deelauto’s en 20 elektrische deelfietsen. Hiervoor worden 240.000 zonnepanelen in Vlaanderen en Zuid-Nederland geïnstalleerd.

ZuidtrAnt cvba-so onderzoekt of in de stad Mortsel de daken van het cultuurcentrum, de Kaleidoscoop en het plaatselijke zwembad van zonnepanelen voorzien kunnen worden. Met DeeldeZon tracht ZuidtrAnt de inwoners warm te maken voor duurzame woon- en werkverplaatsingen en de (tweede) wagen in te ruilen voor een elektrische deelauto die gemakkelijk, betrouwbaar en beschikbaar is.

Vind jij een geschikte plek voor een zonnedak aan een drukke publieke parkeerplek? Of hebben jij en je buren interesse in een deelauto? Vertel het ons!

Emailadres: mobiliteit@zuidtrant.be

RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

ZuidtrAnt cvba-so werkt mee aan het Interreg project Rhedcoop. We werken hiervoor samen met andere lokale energiecoöperaties: Bronsgroen, Energent, Pajopower en Volterra.

De omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag omwille van praktische en financiële obstakels, zeker bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Een extra uitdaging is het bereiken van minder kapitaalkrachtige burgers en het opnemen van minder rendabele renovatieprojecten. Ontzorging op maat speelt daarom een sleutelrol.

Energie(burger)coöperaties dragen de mogelijkheid in zich om hier sprongen vooruit te maken. RHEDCOOP wil rendabele bedrijfseconomische modellen ontwikkelen voor verschillende soorten gebouwen. Die modellen worden via demoprojecten uitgetest en verder verfijnd.

In Antwerpen wordt een model voor de verduurzaming en installatie van hernieuwbare energie voor gezinswoningen en sociale woningbouw onderzocht. De belangrijkste doelgroep zijn mensen die woningen betrekken en er zelf niet zo makkelijk in slagen om duurzame renovatie aan te pakken. ZuidtrAnt werkt hiervoor samen met Kamp C, lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Meer info lees je hier.

Emailadres: renovatie@zuidtrant.be

BENOvatiecoach - samen renoveren met de burenpremie

Buren die samen willen renoveren, kunnen rekenen op een Burenpremie. De Burenpremie kan je aanvragen als 10 woningen in eenzelfde straat of (aanpalende) gemeente gelijktijdig willen renoveren. Dat kan ook gaan over een woongebouw dat uit minstens 10 wooneenheden bestaat, zoals een appartementsgebouw.

Het voordeel is dat je in je project wordt begeleid door een BENOvatiecoach, een expert op vlak van renovatie. De BENOvatiecoach begeleidt je op vlak van advies, studie, aankoop en uitvoering.

Tijdens een audit neemt de BENOvatiecoach je woning onder de loep. Ook de mogelijkheden voor het plaatsen van een zonneboiler of zonnepanelen worden onderzocht. Je krijgt een verslag waarin verschillende maatregelen worden voorgesteld op maat van jouw woning. Je krijgt een overzicht van de besparingen die je daarmee kan realiseren. Je krijgt ook advies over premies en financieringsmogelijkheden. Je kiest zelf welke maatregelen je uiteindelijk wil uitvoeren.

In de gemeenten van de zuidrand voert ZuidtrAnt de voorgestelde maatregelen uit tegen een vooraf vastgestelde kostprijs.  meer uitleg, individueel of voor alle buren? wie betaalt wat?

Gemeenten Hove en Kontich geven een subsidie voor het uitvoeren van een renovatie-audit. Meer info op de gemeentelijke websites: Hove, Kontich. Andere gemeenten volgen wellicht.

Meer info vind je op milieuenveiligheid.igean.be.

Emailadres: renovatie@zuidtrant.be