top of page

Onze Projecten

Energiezuinig op school: jong geleerd is oud gedaan

Energiezuinig op school: jong geleerd is oud gedaan

Met onze workshop op school, leren kinderen spelenderwijs bij over energie en klimaat.

Zonnedaken: investering die je energie geeft

Zonnedaken: investering die je energie geeft

ZuidtrAnt is steeds op zoek naar grote daken om zonnepanelen op te leggen. Bekijk hier onze verwezenlijkingen.

DeeldeZon: Delen voor een duurzame toekomst

DeeldeZon: Delen voor een duurzame toekomst

DeeldeZon laat zonnedaken en elektrische deelwagens energie delen. De buurt geniet van een deelwagen!

RHEDCOOP: Renovatie en hernieuwbare energiediensten via coöperaties

Tandems:Samenwerking tussen steden/regio's en energiecoöperaties om de energietransitie te versnellen.

Hoe kunnen lokale besturen en energiecoöperaties samenwerken om gezamenlijke klimaatambities te verwezenlijken. 

BENOvatiecoach: samen renoveren met de burenpremie

Renovatiewerf: jouw werfleider voor een duurzame toekomst!

Onze benovatiecoach gaat je huis rond en maakt een rapport op met een inschatting van de beste ingrepen zijn voor het huis en voor de toekomst.

bottom of page