top of page
REFLEX.jpg

Het R-E-FLEX project

Renewable energy and E-mobility as a FLEXibility service

Projectinformatie

Het R-E-FLEX project creëert een schaalbaar en modulair laadplein-concept dat netwerkflexibiliteit aanbiedt die onmiddellijk kan worden ingezet bij lokale of bovenlokale elektriciteitstekorten. Die netwerkflexibiliteit ontstaat door hernieuwbare energieproductie met energieopslag via zowel stationaire batterijen als batterijen van elektrische wagens te combineren met een slimme sturing en laadpalen (Smart en/of V2G). Dit project omvat een haalbaarheidsonderzoek, een technisch ontwikkelingingstraject en de realisatie van 10 laadpleinen in zowel Vlaanderen als Wallonië als proof of concept.​ Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door het Energie Transitie Fonds van de overheid.

Status

Start: november 2023

Vorderingen:

  • Informeren en zoeken naar locaties in alle regio’s

  • Demosite gecreëerd bij Opnieuw&Co voor alle componenten te testen en onderlinge communicatie op punt te stellen

  • Onderzoek businessmodel

  • EMS systeem batterij en CPO communicatie op punt stellen

  • Onderzoek verschillende mogelijke aanbieders + kostprijs

informations sur le projet

​​Le projet R-E-FLEX crée un concept de station de recharge scalable et modulaire qui offre une flexibilité réseau pouvant être immédiatement déployée en cas de pénurie d'électricité locale ou supra-locale. Cette flexibilité réseau est générée en combinant la production d'énergie renouvelable avec le stockage d'énergie à la fois par des batteries stationnaires et des batteries de véhicules électriques, le tout associé à une gestion intelligente et à des bornes de recharge (Smart et/ou V2G). Ce projet comprend une étude de faisabilité, un parcours de développement technique et la réalisation de 10 stations de recharge en Flandre et en Wallonie à titre de preuve de concept. ​Ce projet est rendu possible grâce au Fonds de Transition Énergétique du gouvernement.​​

Etat du projet

Début : novembre 2023

Avancements:

  • Recherche et identification de sites dans toutes les régions.

  • Création d'un site de démonstration chez Opnieuw&Co pour tester tous les composants et régler la communication interne.

  • Étude du modèle économique.

  • Mise au point du système EMS de la batterie et de la communication CPO.

  • Recherche de différents fournisseurs potentiels et évaluation des coûts.

IMG_3758.JPG
reflex2.png

Energiepositieve HUB

ZuidtrAnt onderzoekt hoe we onze wijken in de toekomst willen vormgeven. Daarom creëerden we een testlabo die we onze HUB noemen. Deze demosite bevindt zich bij kringloopwinkel Opnieuw & Co in Mortsel. Hier duurzame energie geproduceerd en beheerd voor én door burgers. Eén van de vijf HUB-elementen is dit laadpleinconcept

Het REFLEX-Project

 Het R-E-FLEX laadpleinconcept bevat verschillende componenten van hernieuwbare energieproductie en energieopslag met stationaire batterijen en batterijen van elektrische deelwagens. Een modulair concept voor netwerkflexibiliteit.

ZuidtrAnt paneel REFLEX def fpo_page-0001.jpg
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
bottom of page