top of page

Privacy- en cookieverklaring

Cookies

1. Privacyverklaring

De coöperatie ZuidtrAnt cvba-so, met maatschappelijke zetel in de Saffierstraat 238, 2600 Berchem is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens vindt u op de Contactpagina.


1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

ZuidtrAnt cvba-so verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Internetbrowser en apparaat type


Persoonsgegevens die u actief verstrekt via onze website, indien u het registratieformulier hebt ingevuld:

 • Geslacht

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 • Rekeningnummer

 • IP-adres


Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

 • Uw aandeelhouderschap bij ZuidtrAnt cvba-so

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Het afhandelen van uw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • ZuidtrAnt cvba-so analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 • ZuidtrAnt cvba-so neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

1.2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZuidtrAnt cvba-so bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


1.2.1. Aandelenregister

Volgens artikel 357 van het wetboek "Vennootschappen" is iedere coöperatie verplicht om de persoonlijke gegevens van alle aandeelhouders te bewaren in een aandelenregister. Iedere aandeelhouder kan het register raadplegen. 

Het aandelenregister bevat:

 • de naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens en adres van elke vennoot

 • het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, eveneens de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum

 • de datum van toetreding, uitreding of uitsluiting van elke vennoot

 • de gedane stortingen

 • de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend


Deze gegevens worden bijgehouden in ons CRM systeem.
Dit aandelenregister wordt tot vijf jaar na datum van de afsluiting van de vennootschap bijgehouden.


1.2.2. Andere

 • Persoonlijke gevens worden enkel bewaard zolang dit nodig is voor de afhandeling van de reden van het contact met ZuidtrAnt cvba-so

 • Gegevens over het lezen van digitale nieuwsbrieven en het aanklikken van links: tot beëindiging van de account van ZuidtrAnt cvba-so bij Mailchimp. Wij maken gebruik van Mailchimp en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe.

 • Anonieme websitebezoekgegevens: onbeperkt. Wij maken gebruik van Google Analytics* en volgen hun policy waar het gaat om compliance met de GDPR en de AGV. Slechts enkele personen hebben hier toegang toe. Lees hieronder meer over cookies1.3. Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden behoudens het geval dat u hiermee uitdrukkelijk instemt. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
 

1.4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZuidtrAnt cvba-so en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Voor de persoonsgegevens van aandeelhouders gelden specifieke regels, zie hoger.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zuidtrant.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

1.5. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZuidtrAnt cvba-so neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@zuidtrant.be.

 

2. Cookies

2.1. Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden opgeslagen bij het bezoeken van webpagina’s. Ze bevatten informatie, gelinkt aan een webbrowser en de specifieke website. Cookies bestaan uit twee bestanddelen: de naam en de inhoud. Ze worden in een specifieke map op uw harde schijf opgeslagen. Als ju naar een bepaalde website terugkeert, dan kan die pagina door middel van het cookie de bezoeker herkennen en de historiek verder opbouwen. Sommige cookies worden van zichzelf verwijderd wanneer je de website verlaat; andere blijven op uw computer staan zolang je ze niet zelf wist.

Cookies zijn geen actieve, uitvoerende software en dus niet schadelijk voor je computer. Ze zijn ook niet altijd van commerciële aard. Cookies worden gebruikt om het bezoekersgemak te verhogen: door bezoekers met een cookie te identificeren hoeft die niet iedere keer dezelfde gegevens in te voeren, bijvoorbeeld inloggegevens of scherminstellingen. Daarnaast worden cookies gebruikt om het surfgedrag van bezoekers in kaart te brengen. Welke en hoeveel pagina’s worden bezocht, via welke route en hoe lang blijft de bezoeker op de website hangen? Op basis van deze resultaten kan de website aangepast worden en kan er ingespeeld worden op de interesses en noden van bezoekers van de site. Dit kan door bijvoorbeeld gepersonaliseerde informatie aan bezoekers te tonen.

 

2.2. Welke soorten cookies bestaan er?

Er wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen twee grote groepen cookies:

 • First party cookies: dit zijn directe cookies. Ze worden door een website gecreëerd om de webpagina beter te laten functioneren. Ze regelen het technische gedeelte van een site, zoals taalkeuze of het onthouden van de producten uit het winkelmandje in een webshop. De bezochte website creëert en plaatst first party cookies

 • Third party cookies: deze indirecte cookies worden door een andere (derde) partij dan de bezochte website gecreëerd en op je computer geplaatst. Ze houden de gedragingen van een surfer bij. Voorbeelden hiervan zijn sociale media zoals Facebook of Twitter, maar ook Google Analytics. Dit is het meest gebruikte systeem om websitebezoeken te meten. Het is vooral voor deze cookies dat website-eigenaars, sinds de gewijzigde wetgeving van 2012, uitdrukkelijk toestemming aan surfers moeten vragen.


De wetgeving van 2012 maakt geen onderscheid tussen first party cookies en third party cookies. Het criterium daar is toestemming. Cookies die nodig zijn voor het correct functioneren van de site vereisen geen toestemming. Voor alle andere cookies is dat wel het geval.

 

3. Welke cookies gebruiken wij?

ZuidtrAnt cvba-so gebruikt cookies om uw gebruikservaring op de site te helpen verbeteren. We doen dit door bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registeren, zoals de bezochte pagina’s en de duur van de bezoeken. Om volledig gebruik te maken van onze websites, dient je computer, tablet of mobiele telefoon cookies te accepteren.

Daarnaast gebruikt onze website ook de cookies van Google Analytics.
Google Analytics is een gratis dienst van Google waarmee statistieken van websites worden verzameld en gedetailleerd weergegeven. De beheerder van de website krijgt zo een duidelijk beeld van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Delen van een website of volledige websites kunnen zo in functie van het gedrag en de interesses van de bezoekers aangepast worden. Het is ook om die reden dat de website van ZuidtrAnt cvba-so de statistieken van Google Analytics gebruikt.

 

4. Hoe cookies beheren?

Je doet dit door uw browserinstellingen aan te passen. U kan ervoor kiezen om alle cookies te blokkeren of om alleen cookies van bepaalde websites te aanvaarden.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser; Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw
browser.

bottom of page