top of page

Investeer vandaag mee in zon 

We bouwen aan zonne-energie op de technische dienst in Mortsel en de kazerne in Brasschaat. Doe jij ook mee?

Twee nieuwe zonnedaken

ZuidtrAnt haalt kapitaal op voor twee nieuwe hernieuwbare energieprojecten. Want we plannen een investering voor twee grote zonnedaken. Eén in Mortsel en één in Brasschaat. Meer uitleg over beide projecten vind je onderaan deze pagina.

Om deze projecten te financieren lanceren we een kapitaaloproep voor een totaalbedrag van € 670.000. De twee grote zonnedaken zullen samen 900.000 kWh elektriciteit produceren. Goed voor het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 260 gezinnen

Draai jij mee de knop om?

Onze coöperanten vormen de basis van onze energieprojecten. Hoe meer coöperanten er zijn, hoe meer hernieuwbare energieprojecten we kunnen realiseren, en hoe sneller we de omschakeling kunnen maken! Samen maken we het verschil. Draai jij mee de knop om?

Eén aandeel bedraagt 100 euro. Je kan maximaal 50 aandelen bezitten. Coöperanten van ZuidtrAnt ontvingen in de voorbije 3 jaar een dividend tussen 2% en 3%. (Dit is niet voor ZuidtrAnt-Warmte)

Voor en door burgers

De projecten zijn een mooie samenwerking met het lokale bestuur en Defensie en burgers. Want we realiseren duurzame, democratische energieprojecten en betrekken en activeren daarbij zo veel mogelijk burgers. Medewerkers van de Technische dienst, militair van de kazerne, inwoners van de stad Mortsel, inwoners van Brasschaat, kortom iedereen - waar je ook woont - kan mee eigenaar worden van onze installaties door coöperant te worden van ZuidtrAnt (ondertussen al 27 installaties!). Zo werken we allemaal samen aan een breed gedragen, democratische energietransitie en laten we de elektriciteit én de winst terugstromen naar de lokale gemeenschap.

Laat de zon in je hart

Stuw vandaag nog mee de energietransitie

en word mede-eigenaar van deze projecten

1. Technische dienst Mortsel

Locatie

Wie Mortsel goed kent weet dat de technische dienst,  of de werf zoals deze in Mortsel wordt genoemd, zal verhuizen naar de Heirbaan n° 60. De stad kiest ook hier voor duurzaamheid op de eerste plaats want de daken krijgen coöperatieve zonnepanelen. We zijn nauw betrokken bij deze verhuis. Want voorheen bevond de technische dienst zich in de Sint-Benedictusstraat. Daar werken we met project-ontwikkelaar Ciril nu aan een nieuw warmtenet met ZuidtrAnt-W.

 

Project

De 252 panelen op het dak worden gefinancierd, geplaatst en gedurende 10 jaar uitgebaat door ZuidtrAnt. De technische dienst neemt het grootste deel van de elektriciteit zelf ter plaatse af aan een voordelig tarief, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan onze coöperanten die thuis kiezen voor groene burgerstroom. In samenwerking met Ecopower, als energieleverancier. 

2. Kazerne Brasschaat

Locatie

Ook het ministerie van Defensie zet een significante stap richting het verminderen van de CO2 uitstoot. En wij stappen uiteraard mee! Want met een groot zonnedak op het militair kwartier KW West/Oost in Brasschaat krijgt defensie een dubbel doel: de productie van lokale hernieuwbare energie mét burgerparticipatie.

Project

De haalbaarheidsstudie is uitgevoerd en de stabiliteit van de daken gechecked. We onderzoeken nu hoeveel panelen er precies op het dak komen te liggen. Dit zullen er maximaal 1600 zijn. Ze worden gefinancierd, geplaatst en gedurende 15 jaar uitgebaat door ZuidtrAnt. Defensie neemt het grootste deel van de elektriciteit zelf ter plaatse af aan een voordelig tarief, het overige deel wordt in het net geïnjecteerd en geleverd aan onze coöperanten die thuis kiezen voor groene burgerstroom. In samenwerking met Ecopower, als energieleverancier. Bouw mee aan dit zonnedak en investeer in Brasschaat en daarbuiten.

bottom of page