top of page
Zoeken

Duurzame warmte in Mortsel en Edegem: nieuwe woonwijk verzilvert industriële restwarmte

Bijgewerkt op: 21 nov. 2019

In Mortsel en Edegem komt het eerste warmtenet dat woningen verwarmt met industriële restwarmte van de AGFA Gevaert fabriek. Een belangrijke Vlaamse primeur, want het is hoog tijd dat we met de restwarmte van de industrie – die nu vaak zomaar de lucht wordt ingeblazen - huizen gaan verwarmen in plaats van de planeet.

ZuidtrAnt zit al sinds meer dan een jaar mee aan tafel om dit gerealiseerd te krijgen. Hiervoor werd een nieuwe, warm(t)e coöperatie opgericht: ZuidtrAnt-W. Een ander bedrijf, maar met dezelfde ambities, drijfveren en gedrevenheid.


Samen met Ecopower en de experten van Kelvin Solutions (studiebureau) zal ZuidtrAnt-W onder de noemer van “Warmte Verzilverd” de aanleg van een warmtenet realiseren. Een coöperatief warmtenet, met warmte voor en door burgers, die delen in de warmtewinst. In december volgt dan ook een oproep naar zo veel mogelijk omwonenden, toekomstige warmte-klanten, medewerkers van Afga-Gevaert en andere geïnteresseerden om coöperant te worden van ZuidtrAnt-W.


Warmtebron is de fabriek van Agfa-Gevaert. Het bedrijf in Mortsel zet al jaren in op energie-efficiëntie, maar toch is er nog veel potentieel om de ongebruikte restwarmte te benutten. Warmte Verzilverd zal die afvangen en via het warmtenet vervoeren naar de 350 nieuwbouwwoningen van de gemengde woonwijk die ontwikkelaar Revive in Edegem gaat bouwen op zo’n 500 meter van de site van Agfa-Gevaert.


De eerste levering van warmte wordt voorzien begin 2021. Voor de toekomst wordt aan de leveringskant gekeken naar uitbreiding naar andere wijken en gemeenten en aan de voedingskant naar het gebruik van andere restwarmte en hernieuwbare warmtebronnen.


Deze Vlaamse primeur – industriële restwarmte benutten voor residentiële verwarming – is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen lokale besturen, het provinciebestuur, een innovatief industrieel bedrijf, twee burgercoöperaties, een duurzame projectontwikkelaar en een ambitieus studiebureau. Warmte Verzilverd hoopt ook van de Minister van Energie Zuhal Demir steun te krijgen voor dit specifieke project en voor de ontwikkeling van warmtenetten in de toekomst.


Warmte Verzilverd wil dit project ook inzetten als good practice om andere gemeenten, ontwikkelaars, burgers en bedrijven te inspireren zodat steeds meer warmtenetten worden aangelegd. Op termijn zou dit project zo een kraaltje moeten worden in een lange ketting in de zuidrand van Antwerpen van decentrale maar onderling verbonden warmtenetten die samen invulling geven aan de urgente nood om onze warmtevoorzieningen te verduurzamen.


De website www.zuidtrant-w.be is in volle ontwikkeling, daar kan je begin december terecht om aandelen te kopen. Een pakket van 4 aandelen van 100 EUR, samen 400 EUR, bevat één aandeel met Tax Shelter voordeel. Concreet komt het er op neer dat de investeerder een éénmalige belastingvermindering krijgt in zijn personenbelasting voor dat ene aangekochte aandeel met Tax Shelter voordeel. Voor een micro-onderneming zoals ZuidtrAnt-W is dit voordeel ongeveer 48% (45% vermeerderd met de gemeentebelasting), zeker de moeite dus. Je krijgt automatisch een attest opgestuurd (ten laatste op 31 maart na het jaar van investering), dat je kan inbrengen in je eerstvolgende belastingaangifte. Je zal tot 24 aandelen kunnen aankopen per persoon (dat zijn 6 pakketten van 4 aandelen) en ZuidtrAnt-W wenst zo een kapitaal op te halen van 490.000 EUR.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page