top of page
Zoeken

REScoop EVENT 7/10: De wind waait voor iedereen - te land ter zee en in de lucht

REScoop Vlaanderen en REScoop.eu organiseren op 7 oktober op het iconische Greenpeace-schip Rainbow Warrior het evenement 'De wind waait voor iedereen: te land ter zee en in de lucht'.

Omdat de capaciteit aan boord erg beperkt is, werken we met een selectieve gastenlijst en strikt op uitnodiging. Wel kunt u via de Facebookpagina's van Ecopower, REScoop Vlaanderen en REScoop.eu de live streaming volgen van het event zelf en van de interviews die we achteraf afnemen met enkele prominente aanwezigen.

De wind waait voor iedereen: te land, ter zee en in de lucht

De Vlaamse en Europese federaties voor burgercoöperaties voor hernieuwbare energie trakteren lokale en regionale bewindvoerders, vertegenwoordigers uit het middenveld en van de Vlaamse REScoops, burgers en leden van de pers op een leuke, interessante en inspirerende avond. Tien sprekers geven vanuit hun persoonlijke, professionele of politieke visie een korte speech over hun ervaringen met burgerparticipatie in de energietransitie. Good practices vanuit o.a. de EU, Nederland, de provincie Oost-Vlaanderen en verschillende steden en gemeenten kunnen hopelijk de Belgische en Vlaamse beleidsmakers die achterop hinken inzake burgerparticipatie inspireren en aanzetten tot actie.

De avond wordt ingeleid door Wouter Deprez, burger, comedian én coöperant van energiecoöperatie EnerGent. VRT-journaliste Marjan Temmerman modereert het geheel. Het programma wordt gevolgd door een receptie, alle aanwezigen krijgen ook een rondleiding op de Rainbow Warrior.

Onze boodschap

Europa, België en ook Vlaanderen zetten volop in op hernieuwbare energie. Dat is noodzakelijk én urgent als we de CO2-uitstoot en luchtverontreiniging veroorzaakt door fossiele brandstoffen willen terugdringen. Duurzame energie halen we uit zon, waterkracht en biomassa, en voor een heel groot deel uit de wind. Maar van wie is die wind? Volgens de Vlaamse burgercoöperaties voor hernieuwbare energie, verenigd in REScoop Vlaanderen, waait de wind voor iedereen. Te land, ter zee en in de lucht. Daarmee claimen we dat alle Belgische burgers mee eigenaar moeten kunnen worden van de energie-installaties die on- én offshore energie oogsten.

Het evenement ‘De wind waait voor iedereen - te land, ter zee en in de lucht’ vindt op maandag 7 oktob er van 19.00 tot 22.00 uur plaats op het iconische Greenpeace-schip de Rainbow Warrior in de Antwerpse haven. Niet toevallig tijdens de Internationale Week van de Commons. We moeten onze natuurlijke omgevingsenergie samen beheren als een gemeenschappelijk goed. Burgers financieren via het subsidiesysteem voor groenestroomcertificaten zo’n 90% van de energietransitie. Laat hen naast de lasten dan ook delen in de lusten en geef hen inspraak en medezeggenschap.

Tijdens het evenement op de Rainbow Warrior vragen REScoop Vlaanderen en REScoop.eu via persoonlijke, professionele en politieke getuigenissen aan alle Vlaamse en Belgische bewindvoerders aandacht voor de centrale rol van de burger in de energietransitie:

Geef de burger mede-eigenaarschap van de productie-installaties voor hernieuwbare energie. Neem rechtstreekse participatie op als criterium in alle concessies voor on- en offshore windprojecten.Erken de rol van burgers als actieve spelers op de energiemarkt en reduceer hen niet langer tot consumenten of investeerders.Zorg voor een snelle en goede omzetting van de nieuwe Europese regelgeving over citizen energy communities en renewable energy communities in Belgische en Vlaamse wetgeving.Volg inspirerende voorbeelden. Denemarken heeft dankzij de rol van burgercoöperaties een stevige voorsprong inzake warmtenetten. Nederland legde 50% rechtstreekse burgerparticipatie in hernieuwbare-energieproductie vast in het Klimaatakkoord. Dichter bij huis deden Laarne en Eeklo hetzelfde via een gemeenteraadsbesluit.

Het programma

19.00 uur Welkom aan boord!

19.30 – 21.00 uur Inhoudelijk programma, gemodereerd door Marjan Temmerman, VRT-journaliste

Wouter Deprez, burger, comedian én energiecoöperant bij EnerGent, opent het programma met een monoloog. Luchtig als de wind en relevant als de rol van de burger in de energietransitie.Siward Zomer, voorzitter van ODE Decentraal en REScoop NL deelt lessen uit Nederland, waar burgerparticipatie een volwaardige rol speelt in hernieuwbare-energieproductie en zelfs formeel werd opgenomen in het Klimaatakkoord.Bob D'Haeseleer, schepen van Eeklo, vertelt over zijn stad als windpionier en hoe windenergie dankzij hun draagvlakmodel een streekproduct werd voor de Eeklonaars.Steve D’Hulster, schepen voor participatie van de stad Mortsel, belicht de nauwe samenwerking met de lokale burgercoöperatie ZuidtrAnt.Ilse Premereur, ruimtelijk planner en adviseur duurzaamheid bij stad Leuven brengt haar ervaring met de ontwikkeling van hernieuwbare energie op stadsniveau en het structurele partnerschap met burgercoöperatie Ecopower.Moira Callens, projectcoördinator Oost-Vlaanderen Energielandschap, toont vanuit de praktijk hoe en waarom provincieraadsbesluiten een draagvlakmodel voor windenergie creëren.Serge de Gheldere, klimaatexpert bij FutureProofed en de Klimaatzaak en klimaatambassadeur van Al Gore, geeft zijn visie op burgerparticipatie in de energietransitie.Jan Steinkohl, Europese Commissie DG Energy, verschaft uitleg bij de nieuwe EU-regelgeving rond energy communities, hoe die tot stand kwam en welke kansen die creëert voor burgers in alle lidstaten. (ENG)Jan De Pauw, bestuurder van REScoop Vlaanderen, brengt de ‘appelmoesmetafoor’ over de internationale coöperatieve principes en het verschil tussen rechtstreekse en onrechtstreekse participatie.

21.00 – 22.00 uur Receptie en rondleiding op de Rainbow Warrior door Greenpeace

Pers

Bent u er graag bij? Stuur een e-mail naar sara.tachelet@rescoop.eu

Perscontacten:

REScoop Vlaanderen, Jan De Pauw, jan.depauw@rescoopv.be, +32 484 65 60 22

REScoop.eu, Sara Tachelet, sara.tachelet@rescoop.eu, +32 493 40 09 35Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page