ZuidtrAnt

© 2019 by Dienstenwaaier. Proudly created with Wix.com

Onze Projecten

Energiezuinig op school: jong geleerd is oud gedaan

Met onze workshop op school, leren kinderen spelenderwijs bij over energie en klimaat. Daarnaast kunnen we een aanbod brengen voor zonnepanelen op school.

Zonnedaken: investering die je energie geeft

ZuidtrAnt is steeds op zoek naar grote daken om zonnepanelen op te leggen. Bekijk hier onze verwezenlijkingen.

DeeldeZon: Delen voor een duurzame toekomst

DeeldeZon laat zonnedaken en elektrische deelwagens energie delen. Ongebruikte energie wordt in de batterij van de wagen opgeslagen, het gebouw kan deze gebruiken als het nodig is. De buurt geniet van een deelwagen!

RHEDCOOP: Renovatie en hernieuwbare energiediensten via coöperaties

Toevoegen op pagina
 

België moet een renovatiegraad van 3% van de huizen per jaar, om de doelstellingen van Parijs te halen. Binnen Rhedcoop werken we aan een model zodat we renovaties voor iedereen kunnen verwezenlijken, ook voor die mensen die er zelf het budget niet voor hebben. 

BENOvatiecoach: samen renoveren met de burenpremie

Onze benovatiecoach gaat samen met de eigenaar het huis rond en maakt daarna een rapport op dat een inschatting geeft wat de beste ingrepen zijn voor het huis en voor de toekomst.